Ερευνητικά προγράμματα

Στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και σε επιχειρησιακά προγράμματα μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Διεθνής παρουσία του ΤΞΓΜΔ

Η συμμετοχή του ΤΞΓΜΔ σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα ενισχύει τη διεθνή παρουσία του.

Μάθετε περισσότερα για τη διεθνή παρουσία του ΤΞΓΜΔ.

Συμμετοχή του ΤΞΓΜΔ σε ερευνητικά προγράμματα

Το ΤΞΓΜΔ συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

Δράση Επιμόρφωσης Λειτουργών Δικαιοσύνης: Γλωσσικές Δεξιότητες Και Μετάφραση στο Δίκαιο Του Ανταγωνισμού της ΕΕ

H δράση (03/11/2016-02/11/2018) χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κωδικό αναφοράς HT: 4983, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του 2015 με θέμα «Επιμόρφωση Εθνικών Δικαστών στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ και Δικαστική Συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Δικαστών που εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού». Το έργο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε από μια κοινοπραξία πέντε πανεπιστημίων: του Πανεπιστημίου της Ινσούμπρια στο Κόμο της Ιταλίας, του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας στην Πολωνία, του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet της Οπατίας στην Κροατία, του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και του Πανεπιστημίου του Μπούργκος στην Ισπανία. Είχε στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των λειτουργών δικαιοσύνης στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η ενιαία εφαρμογή του δικαίου στην ΕΕ και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Το πρόγραμμα είχε τρία βασικά στάδια: 1. Εισαγωγή στις τελευταίες εξελίξεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού της ΕΕ, 2. Εισαγωγή στην πολυγλωσσία και στην ανάγκη μιας πολυγλωσσικής προσέγγισης του Δικαίου του Ανταγωνισμού της ΕΕ, 3. Εκπαίδευση για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην αγγλική νομική γλώσσα.

RESONANT και RESONANT+

Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από τα Charles University Minigrants 2021, 2022, 2023 στο πλαίσιο του πλαίσιο 4EU+ Alliance με θέμα την έρευνα για τη μετάφραση θεσμικών κειμένων και τον σχεδιασμό ενός μαθήματος για τη μετάφραση θεσμικών κειμένων.

ReTrans

Το έργο ReTrans-Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της EE και έχει διάρκεια τριών ετών (2022-2024). Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ενώ εκτός από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συμμετέχουν και το Univerza v Mariboru της Σλοβενίας, το Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Universitat της Βόρειας Μακεδονίας και το Universität für Weiterbildung Krems της Αυστρίας.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ευαισθητοποίηση των φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το ζήτημα της διερμηνείας στο πεδίο της ανθρωπιστικής διασυνοριακής μετανάστευσης και η συνδρομή στην εκπαίδευση κατάλληλων διερμηνέων μέσω της δημιουργίας καινοτόμου διδακτικού υλικού.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων για τον σχεδιασμό των οποίων θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων όσοι εμπλέκονται στο εν λόγω πεδίο (διερμηνείς, εκπρόσωποι κρατικών αρχών, πρόσφυγες και μετανάστες).

Εξ αποστάσεως διερμηνεία στο myOAED.gov.gr

Το ΤΞΓΜΔ έχει αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου του ΟΑΕΔ για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το ΤΞΓΜΔ έχει αναλάβει:

  • Την εκπαίδευση των στελεχών του ΟΑΕΔ πάνω στις βασικές αρχές της διερμηνείας και τις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας με ξένους πολίτες με διερμηνέα
  • Την οργάνωση και τον συντονισμό υπηρεσιών διερμηνείας που προσφέρουν 25 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΞΓΜΔ μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων myOAEDlive.gov.gr.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται οργανωμένα υπηρεσίες διερμηνείας από δημόσιο φορέα και υπό επιστημονική επίβλεψη για την εξυπηρέτηση μη ελληνόφωνων πολιτών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Στέφανος Βλαχόπουλος, Καθηγητής.

WISSTRANS

Το Πρόγραμμα WISSTRANS ασχολείται με τη διαχείριση της γνώσης και τη μεταφραστική διαδικασία κατά την ειδική μετάφραση από τη Γερμανική σε «μικρές» ευρωπαϊκές γλώσσες.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν καθηγητές και γερμανόφωνοι φοιτητές προερχόμενοι από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Λετονία, Αυστρία και Ελλάδα).

Οι εργασίες του προγράμματος διεξήχθησαν μέχρι σήμερα πέντε φορές (2006, 2008, 2010, 2013 και 2014) στο ΤΞΓΜΔ. Το 2013 το Πρόγραμμα διεξήχθη με νέους εταίρους από 6 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Νορβηγία, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισλανδία και Φινλανδία).

Κρίθηκε πρότυπο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα πανεπιστήμια της Νορβηγίας από την επιτροπή των Εrasmus Intensive Programmes με έδρα το Πανεπιστήμιο του Bergen.

Το ΤΞΓΜΔ εκπροσωπεί στο Πρόγραμμα η Αναστασία Παριανού, Καθηγήτρια.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Προγράμματος WISSTRAS (στα γερμανικά).

Horizon2020 με το έργο TraMOOC

Το TraMOOC στοχεύει στην παροχή αξιόπιστης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs).

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν μια διαδικτυακή πλατφόρμα μετάφρασης, η οποία χρησιμοποιεί ένα ευρύ σύνολο γλωσσικών εργαλείων υποδομής και πόρων, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και με συνοχή μεταφράσεις στους τελικούς χρήστες της.

Η υπηρεσία υποστηρίζει 11 γλώσσες αφίξεως, 9 ευρωπαϊκές και 2 γλώσσες των χωρών BRIC (DE, IT, PT, EL, DU, CS, BG, CR, PL, RU, ZH).

Ο πυρήνας της υπηρεσίας είναι ανοικτού κώδικα, με μερικές πρόσθετες υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας, οι οποίες εμπορευματοποιήθηκαν.

Χάρη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ενσωμάτωση στον τομέα της εκπαίδευσης μιας οποιασδήποτε λύσης αυτόματης (μηχανικής) μετάφρασης για οποιαδήποτε γλώσσα.

Το έργο TraMOOC ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, κατά προσέγγιση, σε 3.000.000€, με το ποσό αυτό να είναι μερικώς χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το H2020-ICT-2014/H2020-ICT-2014-1 (Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης 644333).

Το ΤΞΓΜΔ εκπροσώπησε στο Πρόγραμμα η Βιλελμίνη Σωσώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα του TraMOOC (στα αγγλικά).

Eurolect Observatory (Παρατηρητήριο Ευρωδιαλέκτων)

Το έργο συντονίζει και χρηματοδοτεί εν μέρει η Σχολή Διερμηνείας και Μετάφρασης του Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT). Στοχεύει στη διαγλωσσική και ενδογλωσσική ανάλυση των νομικών ποικιλιών στο πλαίσιο της ΕΕ και συνίσταται στην ανάλυση σωμάτων κειμένων που αποτελούνται από:

  • Τις οδηγίες της ΕΕ
  • Τα μέσα μεταφοράς των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία στα Ολλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Λετονικά και στα Ελληνικά.

Η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε το 2016, ενώ η δεύτερη ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Το ΤΞΓΜΔ εκπροσώπησε στο έργο ο Σωτήρης Λίβας, Καθηγητής.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου (στα αγγλικά).

Ενημέρωση: 22-01-2024
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας