Αξιολόγηση

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) αξιολογείται κάθε χρόνο ως προς το διδακτικό του έργο αλλά και ως ακαδημαϊκή μονάδα.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατόπιν της εξαιρετικής εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ του ΤΞΓΜΔ, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕSG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 15-02-2022 έως 14-02-2026.

Αξιολόγηση διδακτικού έργου

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος διενεργείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μέσω σχετικών ερωτηματολογίων, στα οποία διατυπώνουν ανώνυμα τις απόψεις τους. Η περίοδος πραγματοποίησης της αξιολόγησης γνωστοποιείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΙΠ.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έχει μεγάλη σημασία, καθώς συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για τα μαθήματα, τους διδάσκοντες και τις υποδομές. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του εν γένει εκπαιδευτικού έργου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Δείτε πώς το ΤΞΓΜΔ διασφαλίζει την ποιότητά του.

Αξιολόγηση του ΤΞΓΜΔ ως ακαδημαϊκής μονάδας

Το ΤΞΓΜΔ ως ακαδημαϊκή μονάδα και το Πρόγραμμα Σπουδών του υποβάλλονται σε περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπές εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες του ΣΑΠ και τις αποφάσεις της ΜΟΔΙΠ του ΙΠ.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΞΓΜΔ έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και εποπτεύεται από τη ΜΟΔΙΠ του ΙΠ.

Τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των σχετικών με την υλοποίηση της αξιολόγησης ενεργειών καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας του ερωτηματολογίου διαχειρίζεται η ΜΟΔΙΠ του ΙΠ.

Ενημέρωση: 05-03-2022
35-years
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας