Στέφανος Βλαχόπουλος

Τμηματικός Συντονιστής Erasmus/Υπεύθυνος Ειδίκευσης Διερμηνείας
Αντικείμενο: Διαγλωσσική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 1431/22.10.2014/τ. Γ’
Τηλέφωνο: 2661087230
Email: vlachopoulos@ionio.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 19.00 -20.30

Βλαχόπουλος Στέφανος

Ο Στέφανος Βλαχόπουλος είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Διαγλωσσική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Είναι πτυχιούχος μεταφραστής (1991) και πτυχιούχος διερμηνέας (1993) καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Θεωρίας της Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου (1999). 

Ερευνητικά ασχολείται με τη διερμηνεία, τη μετάφραση ειδικών κειμένων, τη λεξικογραφία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Ο κ. Βλαχόπουλος έχει διευθύνει ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και έχει εκδώσει 5 μονογραφίες. Επίσης, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και εισηγήσεις συνεδρίων.

Από το 2000 δίδασκε στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Από το 2020 διδάσκει στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 18-10-2021

Επιστροφή
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας