Δεοντολογία και Διερμηνεία


Διδάσκων/ουσα: Βλαχόπουλος Στέφανος
Κωδικός Μαθήματος: YK-7300
Κωδικός Gram-Web: ΔΙ0500
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 4
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Δεοντολογία και Διερμηνεία
Mέγεθος: 260.51 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Σύντομη Περιγραφή Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές της Διερμηνείας προσεγγίζουν θεωρητικά και πρακτικά τις ιδιαιτερότητες της νομικής/ δικαστηριακής διερμηνείας. Έρχονται σε επαφή με το ελληνικό δικαστηριακό σύστημα, γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του και καταλαβαίνουν τις διαφορές που χωρίζουν το ευρωπαϊκό από το αγγλοσαξονικό case law. Μαθαίνουν στην πράξη (δηλαδή με επισκέψεις στα δικαστήρια και με συζητήσεις με επαγγελματίες δικαστηριακούς διερμηνείς, αλλά και με δικαστές και με δικηγόρους) τη σημασία και το ρόλο του δικαστηριακού διερμηνέα. Γνωρίζουν τα της δεοντολογίας του επαγγέλματος και διαμορφώνουν άποψη, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του μελλοντικού επαγγέλματός τους.  

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο μάθημα αυτό, οι φοιτητές της ειδίκευσης της Διερμηνείας ασχολούνται με τη νομική διάσταση του μελλοντικού τους επαγγέλματος (της διερμηνείας). Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός: αφενός μεν να αντιληφθούν οι φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη και το δικαιικό σύστημα στην Ελλάδα και αφετέρου να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν, τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, να ανταπεξέλθουν στις σχετικές δυσκολίες που συνεπάγεται το επάγγελμα του νομικού ή δικαστηριακού διερμηνέα. Για να συμβεί αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν επάρκεια τόσο στη θεωρητική κατανόηση της νομικής πραγματικότητας της χώρας, όσο και στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που τίθενται, τόσο δεοντολογικώς, όσο και επιστημονικώς, από την πράξη της δικαστηριακής διερμηνείας. Εννοείται ότι από τη φύση του και εγγενώς το μάθημα οφείλει να υπηρετεί και τους δυο αυτούς στόχους. Συνεπώς, οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα μπορούν να:

·        Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις νομικές έννοιες στο ελληνικό αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο

·        Κατανοούν πλήρως τις νομικές παραμέτρους του επαγγέλματος του/ της δικαστηριακού/ής διερμηνέως (βλ. ποινικές ευθύνες ερμηνέως κλπ)

·        Αντιλαμβάνονται σε βάθος τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των δικαστηρίων στο ελληνικό δικαιικό σύστημα

·        Αντιλαμβάνονται εμπράκτως και  σε βάθος τον ρόλο του δικαστηριακού διερμηνέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

·        Γνωρίζουν τους δεοντολογικούς και νομικούς κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του/της δικαστηριακού/ής διερμηνέα/ως.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΙΟ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

2η εβδομάδα:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3η εβδομάδα:

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4η εβδομάδα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

5η εβδομάδα:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

6η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι

7η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΙ

8η εβδομάδα:

ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

9η εβδομάδα:

ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

10η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ι

11η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΙ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

 12η εβδομάδα:

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΙΙΙ  - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

13η εβδομάδα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Olsen – A. Lorz – D. Stein: Translation Issues in Language and Law
  2. Marino, S., Biel, Ł., Bajčić, M., Sosoni, V. (Eds.): Language and Law - The Role of Language and Translation in EU Competition Law
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Εξέταση

2

Απαλλακτική εργασία

22

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

35

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

100

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, απαλλακτική εργασία


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας