Γερμανία: Χώρα και Πολιτισμός


Διδάσκων/ουσα: Βλαχόπουλος Στέφανος
Κωδικός Μαθήματος: DE-3100
Κωδικός Gram-Web: ΧΠ0201
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Γερμανία: Χώρα και Πολιτισμός
Mέγεθος: 224.37 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα παρουσιάζει τον κόσμο των γερμανόφωνων χωρών και τη σύγχρονη κοινωνία αυτών με στόχο να γνωρίσουν οι φοιτητές τα γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, λαογραφικά και διοικητικά δεδομένα και να κατανοήσουν τις σύγχρονες τάσεις τόσο της γερμανικής κοινωνίας όσο και της γερμανόφωνης κοινότητας. Απώτερος σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για τους θεσμούς και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών, η καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους κατανόησης και επικοινωνίας, ο σεβασμός στις ομάδες και στη διαφορετικότητα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει βασικά στοιχεία της ιστορίας των γερμανόφωνων χωρών.
  • Αναγνωρίζει τα στοιχεία που συνθέτουν τη ταυτότητα γερμανόφωνων περιοχών.
  • Διακρίνει τα στοιχεία που απαρτίζουν την πολυπολιτισμικότητα των γερμανόφωνων κοινοτήτων
  • Γνωρίζει την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή γερμανόφωνων χωρών.
  • Αναγνωρίζει τη γλωσσική ποικιλομορφία και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του γερμανόφωνου κόσμου.
  • Αναγνωρίζει τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές των επιμέρους γερμανόφωνων κοινωνιών.
  • Κατανοεί την πολιτισμική ετερότητα μεταξύ διαφορετικών εθνικών ομάδων.
  • Αντιπαραβάλλει συνήθειες μεταξύ ατόμων με διαφορετικές εθνικοπολιτισμικές ταυτότητες.
  • Ανακαλύπτει μεταξύ γερμανόφωνων και μη γερμανόφωνων κοινωνιών κοινές αντιλήψεις, κοινές δράσεις και στάσεις.
  • Διακρίνει κοινωνικοπολιτισμικές επιδράσεις από τη μια χώρα στην άλλη (από τον γερμανόφωνο προς τον μη γερμανόφωνο κόσμο).
Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τον σύγχρονο γερμανόφωνο πολιτισμό και τη σύγχρονη γερμανόφωνη κοινωνία. Η διδασκαλία γίνεται μέσα από κείμενα (άρθρα εφημερίδων, αποσπάσματα βιβλίων, κ.ά.) που διανέμονται κατά τις ώρες διδασκαλίας.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Επιμέρους ενότητες:

 • Ιστορική πορεία γερμανόφωνων λαών 1
 • Ιστορική πορεία γερμανόφωνων λαών 2
 • Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητικές διαιρέσεις των γερμανόφωνων κρατών 1.
 • Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητικές διαιρέσεις των γερμανόφωνων κρατών 2.
 • Γερμανία - Πολιτική λαογραφία σήμερα (σύνταγμα, διοικητική οργάνωση, συνασπισμοί, εκπαιδευτικά συστήματα κτλ.) 1.
 • Γερμανία - Πολιτική λαογραφία σήμερα (σύνταγμα, διοικητική οργάνωση, συνασπισμοί, εκπαιδευτικά συστήματα κτλ.)2.
 • Οικονομία (π.χ.το οικονομικό Θαύμα μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο).
 • Κοινωνία (εκπαιδευτικό σύστημα, ασφαλιστικό σύστημα, εργατικό κίνημα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη, οικονομικοί μετανάστες, τουρισμός, γαστρονομία κτλ.).
 • Πολιτισμός (εικαστικές τέχνες, κινηματογράφος, μουσική, θέατρο).
 • Καθημερινή ζωή στη Γερμανία.
 • ΜΜΕ στις γερμανόφωνες χώρες (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος)
 • ΜΜΕ στις γερμανόφωνες χώρες (τηλεόραση και ραδιόφωνο).
 • Παρουσιάσεις εργασιών

 

 

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 

 • Assmann, A. (2008). Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 13-17.
 • Behal-Thomsen, H., Lundquist-Mog, A. &Mog, P. (1993). TypischDeutsch?Berlin: Langenscheidt.
 • Biechele, M. &Padrós, A. (2003). Didaktik der Landeskunde. München: Langenscheidt 11 (Fernstudieneinheit 31).
 • Birk, A. (2009). Die Erinnerung der Anderen. Das Thema des Mauerfalls im interkulturell verstandenen Landeskundeunterricht. In: dafwerkstatt 13/14, 20-31.
 • Gibson, R. (1994). "The Intercultural Dimension: hidden differences between British culture and other cultures". In: Fremdsprachenunterricht, 127-129.
 • Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London: HarperCollinsPublishers.
 • Hofstede, G. (1997). Lokales Denken, Globales Handeln. Kulturen, Zusammenarbeit und Management. München: dtv.
 • Holzapfel, S. (1999). EinverstehensorientiertesKonzept. Hamburg: Kovač.
 • Luscher, R. (2005). LandeskundeDeutschland. München: Verlagfür Deutsch.
 • Mog, P. & Althaus, H. J. (Hrsg.) (1992). Die Deutschen in ihrer Welt. TübingerModelleinerintegrativenLandeskunde. Berlinu.a.: Langenscheidt.
 • Veeck, R. &Linsmayer, L. (2007). Geschichte und Konzepte der Landeskunde. In: Helbig, G. (Hrsg.). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. Band 2. Berlinu.a.: de Gruyter, 1160-1168.
 • Zeuner, U. (2001). LandeskundeundinterkulturellesLernen. Eine Einführung. In: http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-02-1/beitrag/zeuner.htm
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Στην τάξη.

 

 

 

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία.

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

-                    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-                Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-                Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής/Ομαδικής Εργασίας (30%).

 

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας