ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2020-2021 (7η ΟΡΘΗ)

Διάστημα ισχύος: 
23/02/2021 to 30/06/2021

Eπισυνάπτεται η 7η Ορθή Επανάληψη του Ωρολογίου Προγράμματος ΤΞΓΜΔ  Εαρινών Εξαμήνων ακαδ έτους:2020-2021.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις