Ειδίκευση Διερμηνείας

page image

Αν επιλέξετε την Ειδίκευση Διερμηνείας, θα μάθετε πώς να διερμηνεύετε διαδοχικά ή ταυτόχρονα, στις κατευθύνσεις γλωσσών όπου πετύχατε στις εξετάσεις.

Διαδικασία εισαγωγής

Για την εισαγωγή σας στην Ειδίκευση Διερμηνείας, είναι αναγκαία η επιτυχία σας στις εσωτερικές εξετάσεις.

Εσωτερικές εξετάσεις εισαγωγής

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Ειδίκευση Διερμηνείας αποτελούνται από 2 μέρη:

  1. Έλεγχος εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και Κατανόηση προφορικού λόγου
  2. Προφορική συνέντευξη στη γλώσσα ή γλώσσες επιλογής και Έλεγχος των μνημονικών ικανοτήτων

Μάθετε περισσότερα για τις εσωτερικές εξετάσεις Διερμηνείας στο ΤΞΓΜΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας έχετε αν:

  • Έχετε ολοκληρώσει χρονικά το Δ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • Έχετε ολοκληρώσει το ΣΤ΄ και Η΄ εξάμηνο σπουδών.
  • Είστε πτυχιούχος της Ειδίκευσης Μετάφρασης.
  • Έχετε ανακηρυχθεί πτυχιούχος της Ειδίκευσης Μετάφρασης κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία σας.

Μάθετε περισσότερα για τις εσωτερικές εξετάσεις Διερμηνείας στο ΤΞΓΜΔ.

Μαθήματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ειδίκευσης Διερμηνείας παρακολουθούν μαθήματα ευθείας και αντίστροφης Διαδοχικής και Ταυτόχρονης Διερμηνείας στις γλωσσικές κατευθύνσεις στις οποίες έχουν εξεταστεί επιτυχώς.

Περιλαμβάνονται επίσης γνωστικά αντικείμενα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευόμενων διερμηνέων, όπως Θεωρία της Διερμηνείας, Κοινοτική Διερμηνεία, Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας, Δίκαιο και Διερμηνεία κ.ά.

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα Διερμηνείας (Ε'-Η' εξάμηνο).

Κανονισμός παροχής υπηρεσιών διερμηνείας

Το ΤΞΓΜΔ δύναται να παρέχει υπηρεσίες ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας σε τρίτους κατόπιν υποβολής σχετικου αιτήματος.

Η δυνατοτητα αυτή προσφέρεται από την Ειδίκευση Διερμηνείας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γλώσσας και Πολιτικής του ΤΞΓΜΔ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διερμηνείας σε τρίτους από φοιτητές/φοιτήτριες της Ειδικευσης Διερμηνείας του ΤΞΓΜΔ βλ. συνημμένο αρχείο.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης Διερμηνείας του ΤΞΓΜΔ έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόλησή τους τη διερμηνεία, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ.

Ενημέρωση

Για να ενημερώνεστε άμεσα, επισκεφτείτε τις Ανακοινώσεις και Δράσεις της Ειδίκευσης Διερμηνείας.

Ενημέρωση: 22-01-2024
35-years
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας