ΠΠΣ Διερμηνεία

Το μάθημα του κ. Σαριδάκη  "Εφαρμογές των Η/Υ στη  Μετάφραση Ι" θα εξεταστεί στο Μέγαρο Καποδίστρια και ΟΧΙ στο κτήριο του πρώην  Γαλλικού Ινστιτούτου.
Undefined
Από την 19/1/12 μέχρι την εξεταστική θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 13.00-16.00 αναπληρώσεις του μαθήματος "Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ-Ελλ" (Ζ΄).
Από την 20/1/12 μέχρι την εξεταστική θα γίνονται κάθε Παρασκευή στις 17.00-19.30 αναπληρώσεις του μαθήματος "Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ-Ελλ" (Ε΄).
Undefined

Η κατάθεση των εργασιών αποτελεί εξέταση
και γίνεται μόνον προσωπικά στον διδάσκοντα, την Τετάρτη 8 Φερβρουαρίου και ώρες
11.00 - 12.00 μ στο Γ. Ι.

 

Undefined

1) Η ύλη για την εξέταση του
μαθήματος «Τουρκία: Χώρα και Πολιτισμός Ι» περιλαμβάνει:

          α) τις σημειώσεις από τα μαθήματα

          β) επιλεγμένες σελίδες από τα παρακάτω βιβλία

i.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (σελ. 52-60, 67-69,
71-85, 85-88, 88-91, 93-99, 121-133, 139-142)

ii.    Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (σελ.
363-410)

Undefined

Γ. Λαζαράτος, Τέχνη και Πολυσημία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2004, σσ. 47-52                                                            Γ.  Λαζαράτος, Umberto Eco: Διασημειωτική Μετάφραση, Παπαζήσης, Αθήνα, 2007, σσ. 13-69

Undefined

Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει και το Η΄ εξάμηνο και οφείλουν έως 5 μαθήματα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) μπορούν να καταθέσουν αίτηση, προκειμένου να ορισθεί εξεταστική για τα οφειλόμενα μαθήματα, έως και τις 19 Ιανουαρίου. Εξεταστική θα ορισθεί μόνο για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου διότι του χειμερινού ήδη εξετάζονται.  Σημειώνεται ότι δεν εξετάζονται Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εφόσον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής του χειμερινού.

Undefined

Η κα Τσίγκου θα καταθέσει τις βαθμολογίες των μαθημάτων που εκκρεμούν μετά τις γιορτές λόγω σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Undefined

Το μάθημα "Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά" (Ε΄) θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 17.00-20.00.

Undefined

Κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές τo μάθημα "Ταυτόχρονη Διερμηνεία, Αγγ-Ελλ Ζ΄ εξαμήνου" θα πραγματοποιείται στο εξής, κάθε Παρασκευή 12.00- 15.00.

Undefined

Pages