ΠΠΣ Διερμηνεία

Οι εξετάσεις μαθημάτων διερμηνείας Αγγλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Αγγλικά χειμερινών εξαμήνων, οι εξετάσεις διερμηνείας Γαλλικά -Ελληνικά και Ελληνικά -Γαλλικά καθώς και Συγκριτικής Γραμματολογίας της 5 Σεπτεμβρίου μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Ενημερώνω τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019 στα μαθήματα:

1. Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (16/9, 18:00-20:00)

2. Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ (17/9, 18:00-20:00)

3. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (18/9)

4. Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου (18/9),

να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους στις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί έξω από το γραφείο μου.

Ο Διδάσκων

Μ.Πολίτης

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα Διαδοχικής Διερμηνείας Γαλλικά/Ελληνικά και το αντίστροφο, Ταυτόχρονης Διερμηνείας Γαλλικά/Ελληνικά και το αντίστροφο, Διαδοχικής και Ταυτόχρονης Διερμηνείας Αγγλικά/Ελληνικά και το αντίστροφο (Ζ΄εξαμήνου) , καθώς και στο μάθημα Συγκριτική Γραμματολόγια (μέσω γραπτής εξέτασης) όπως επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpappa@ionio.gr.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

 

Undefined

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών στο μάθημα Συγκριτική Γραμματολογία είναι η 27 Σεπτεμβρίου.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

 

Undefined

Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών στην κα Τσίγκου ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2019. Ηλεκτρονική διeύθυνση αποστολής: tsigoum@yahoo.gr

 Η Διδάσκουσα

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας

 

 

Undefined

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand2020της Κυβέρνησης της Ταϊλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2020.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Undefined

Ανακοινώνεται ότι στα μαθήματα του Καθηγ. κ. Σ.Λίβα, οι θεματικές στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα είναι ίδιες με τις θεματικές στην εξεταστική Ιουνίου.

Ο Διδάσκων

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΒΑΣ

Μέσω Γραμματείας

 

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ύλης εξετάσεων των μαθημάτων του Καθ.Κ.Γ.Κεντρωτή.

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για υποτροφίες για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Undefined

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ' ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Τηλ. 2103442382

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ανοίγει ξανά από 24 έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

 

Undefined

Pages