ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Διάστημα ισχύος: 
04/03/2020 to 27/03/2020
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το σεμινάριο Δικαιοπραξίες

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη