Προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών Erasmus α/έ 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
18/11/2019 to 20/12/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται η προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών εράσμους 2020-2021.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ :  2-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Toν Ιανουάριο 2020 θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις έγκρισης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς τη Συνέλευση κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος και να μας κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση με τον κατάλογο των επιλεγέντων υποτρόφων.

Από το Γραφείο Erasmus

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ