Αλλαγή ώρας διεξαγωγής μαθήματος «Μεθολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας»

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2019 to 15/11/2019

Το μάθημα Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15.11.2019, 16.00-19.00 στην αίθουσα Διερμηνείας.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας