Υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους: Η περίπτωση της ταινίας «Τα μυαλά που κουβαλάς» με τη χρήση χρωμάτων και εικονιδίων έκφρασης

Greek
Συντάκτης: 
Ελένη Αεράκη
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
11/04/2019