ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καθ. Ι.Λαζαράτου

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2019 to 13/10/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι τα Μαθήματα Φιλοσοφία Ι (Ε΄εξαμ.)Μετάφρασης  και Διερμηνείας και Φιλοσοφία ΙΙ (Στ΄Εξαμ.) Μετάφρασης και Διερμηνείας αποτελούν μετονομασία των πρώην μαθημάτων της Αισθητικής Φιλοσοφίας  και Διασημειωτικής Μετάφρασης Ι& ΙΙ των (Ε΄και Στ΄ εξαμ της Μτφρ και Διερμηνείας) αντίστοιχα.

Ο Διδάσκων

Ι.Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας