Διεξαγωγή μαθήματος «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση ΙΙΙ» DE-EL & EL-DE

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2019 to 13/10/2019
Θέμα: 

Ανακοινώνεται ότι:

Το μάθημα Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση ΙΙΙ του Ζ' εξαμήνου EL-DE θα γίνεται Δευτέρα 16.00-18.00 Αίθουσα Ι1

Το μάθημα Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση ΙΙΙ του Ζ' εξαμήνου DE-EL θα γίνεται Τρίτη 9.00-11.00 Αίθουσα Α1.

Σ.Βράϊλα

Μέσω Γραμματείας