Επισήμανση για μετονομασία της Αίθουσας Ι3 σε «Αίθουσα Χάρη Κατσούλη»

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2019 to 30/06/2020
Θέμα: 

Παρακαλείται το εκπαιδευτικό κοινό του Ιδρύματος, οι φοιτητές και οι συνάδελφοι (όταν πρόκειται για ανάρτηση ανακοινώσεων και κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων) όπου χρειάζεται και αντί της έως πρό τινος ονομασία της Αίθουσας  Ι3 του Κτιρίου Ιπποκράτη του ΤΞΓΜΔ να αναγράφουν και να χρησιμοποιούν την ονομασία «Αίθουσα Χάρη Κατσούλη».

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.