Έναρξη μαθημάτων Κας Σ. Καραστάθη

Διάστημα ισχύος: 
30/09/2019 to 20/10/2019

Τα μαθήματα της Κας Σ. Καραστάθη, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα αρχίσουν Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Μέσω Γραμματείας

Η διδάσκουσα
Σ. Καραστάθη