ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ" 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
27/09/2019 to 06/10/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων για το Π.Μ.Σ.: "Επιστήμη της Μετάφρασης" 2019-2020.