Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Διάστημα ισχύος: 
13/06/2019 to 10/07/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με τη δήλωση της ημερομηνίας επιστροφής των φοιτητών τον Σεπτέμβριο 2019.