Έναρξη μαθημάτων κου Ν. Παδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
08/02/2019 to 15/02/2019

Τα μαθήματα του διδάσκοντος κ. Ν. Παπαδημητρίου ξεκινούν την εβδομάδα 11-15/02, ως ακολούθως:

1. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ (ΥΕ, το μάθημα γίνεται στα γαλλικά), την Πέμπτη 14/02, ώρες 11-1 αίθουσα Ι3

2. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ - Κείμενα (ΥΕ, το μάθημα γίνεται και/ή στα αγγλικά), την Πέμπτη 14/02, ώρες 6-8μμ αίθουσα Ι3

3. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ (Υ του Δ', το μάθημα γίνεται στα γαλλικά), την Παρασκευή 15/02, ώρες 11-1 αίθουσα Ι3

4. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ - Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσική (ΥΕ, το μάθημα γίνεται και/ή στα αγγλικά), την Παρασκευή 15/02, ώρες 6-8μμ.

Προσοχή: Το ΠΜΣ "Γλώσσα, Πολιτική και Διαπολιτισμική Επικοινωνία" ("Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής") ξεκινά την Δευτέρα, 18/02, ώρες 7-9μμ στην αίθουσα Ι3

Υπενθυμίζεται πως: τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με την διαδικασία των εξετάσεων, είναι συμμετοχικά. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) αναρτώνται στο E-class.