ΕΛΕΤΟ

Το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. συμμετείχε στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 12ου Συνεδρίου της ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2019) ενώ φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος προσέφεραν υπηρεσίες διερμηνείας.

Ελληνικά