Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (αλλαγή ημέρας)

Διάστημα ισχύος: 
18/02/2013
Το μάθημα του κ. Παπαδημητρίου "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή και ώρα 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.

Πρόσφατες ανακοινώσεις