"ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι" Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Διάστημα ισχύος: 
19/12/2012
Ο Καθηγητής, κ. Γ. Κεντρωτής, θα εξετάσει το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι με γραπτή εργασία, όπως έχει ανακοινώσει και κατά τις παραδόσεις του μαθήματος. Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι να καταθέσουν τις γραπτές εργασίες τους στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή έως και τις 15-2-2013. (Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην αποστείλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους και να καταθέσουν την έντυπη μορφή στη Γραμματεία)