Ορθή επανάληψη λειτουργίας αίθουσας Λεξικών πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου

Διάστημα ισχύος: 
14/05/2012

Η αίθουσα Λεξικών στο κτίριο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου θα λειτουργήσει Δευτέρα 14/05/2012 - Πε 17/05/2012 από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

Πρόσφατες ανακοινώσεις