Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής μαθήματος κ. Ι. Σαριδάκη

Διάστημα ισχύος: 
24/04/2012

Το μάθημα του κ. Ι. Σαριδάκη "Τεχνική Μετάφραση EN-EL III του Η Εξαμήνου" θα διδάσκεται στο εξής (Πέμπτη και ώρα 09.00-11.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο).