ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜNAΣ

Διάστημα ισχύος: 
04/12/2020 to 31/12/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις