Ημέρες & Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

Διάστημα ισχύος: 
02/09/2020 to 04/09/2021

Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους φοιτητές τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.00 - 12.00.

Από τη Γραμματεία Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.

Πρόσφατες ανακοινώσεις