Δήλωση μαθημάτων «Λογοτεχνική Μετάφραση Ι - Γερμανικά», «Λογοτεχνική Μετάφραση ΙΙΙ (EL-DE)» (κ. Αλατζά) την εξεταστική Ιουνίου 2020

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2020 to 07/06/2020

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων του 5ου και 7ου εξαμήνου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την 1η Ιουνίου 2020 στην ηλεκτρονική ταχ. δ/νση της διδάσκουσας charis.alatza@outlook.de.

Στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, το εξάμηνο και το μάθημα εξέτασης.

Για την ημέρα και ώρα της εξέτασης οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα ενημερωθούν μέσω ανακοινώσεων από την ιστοσελίδα του ΤΞΓΜΔ, του e-class και μέσω των προσωπικών τους E-Mail.

Η διδάσκουσα
Χ.Αλατζά

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις