Τρόπος εξέτασης και εξεταστέα ύλη μαθήματος «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» (Η' εξάμηνο)

Διάστημα ισχύος: 
28/04/2020 to 31/05/2020

Aνακοινώνεται ότι, λόγω των ιδιαιτέρων υγειονομικών συνθηκών που συνεχίζουν να υφίστανται, ο τρόπος που θα διεξαχθεί η εξέταση του εν λόγω μαθήματος καθώς και η ύλη θα ανακοινωθούν σύντομα μετά από σχετικές αποφάσεις που επίκειται να λάβει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Φίλιας

Καθηγητής

Μέσω Γραμματείας

 

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις