Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας ZOOM (v2.1)

Διάστημα ισχύος: 
26/03/2020 to 30/04/2020

Νέα έκδοση με οδηγίες χρήσης για την κατηγορία χρήστη: "συμμετέχων/φοιτητή",  στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΖΟΟΜ.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Ι.Π.

Για το ΤΞΓΜΔ

Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: