Διδασκαλία μαθήματος "Γενική Μετάφραση Αγγλικά - Ελληνικά IV" - Σ. Καραστάθη

Διάστημα ισχύος: 
14/02/2020 to 21/02/2020

Το μάθημα "Γενική Μετάφραση Αγγλικά - Ελληνικά IV", με διδάσκουσα την Κα Σ. Καραστάθη, από τις 17.02.2020, θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 11:00 - 13:00 στην αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3), σύμφωνα με το νέο ανακοινωθέν Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Μέσω Γραμματείας

Η Διδάσκουσα
Σ. Καραστάθη