Έναρξη μαθημάτων κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
13/02/2020 to 29/02/2020

Ο κ. Β. Λέτσιος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Για το λόγο αυτό τα μαθήματά του του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Ο Διδάσκων

Β.Λέτσιος

Μέσω Γραμματείας