Αναβολή μαθημάτων κ.Β.Λέτσιου

Διάστημα ισχύος: 
10/02/2020 to 29/02/2020

Τα μαθήματά του κ. Λέτσιου αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την έναρξη των μαθημάτων με νεότερη ανακοίνωση.

Β.Λέτσιος

Μέσω Γραμματείας