Οδηγίες και καθομολογήσεις για την Ορκωμοσία της 27/11/2019

Διάστημα ισχύος: 
19/11/2019 to 27/11/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση-οδηγίες για την ορκωμοσία της 27ης Νοεμβρίου 2019 καθώς επίσης και τα προς συμπλήρωση κείμενα των καθομολογήσεων των ορκισθησομένων φοιτητών που μετά τη συμπλήρωσή τους από τους ίδιους, ανά ειδίκευση, θα πρέπει να σταλλούν στο μέιλ της γραμματείας του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.