(Έκδοση 7: 19/11, 08:30) Πίνακας με επιβεβαιωμένες παρουσίες για την Ορκωμοσία της 27/11/2019

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2019 to 27/11/2019

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιβεβαιωμένων παρουσιών στην Ορκωμοσία της 27ης/11/2019.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19/11/2019 08:30.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος