Υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους της ταινίας «Το Τανγκό των Χριστουγέννων»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Κορίνα-Σταυρούλα Μάσσου
Επιβλέποντες: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
14/03/2019