«Μετάφραση και Τέχνη: Η καλλιτεχνική δημιουργία ως Μεταφραστική Πράξη. Πρόταση διδακτικής προσέγγισης»

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Αγλαΐα Παντελάκη
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
27/02/2018