Εισαγωγή στη στατική πολυαισθητηριακή ακουστική περιγραφή

Ελληνικά
Συντάκτης: 
Ζωγραφιά Κεφαλοπούλου
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία υποστήριξης: 
19/09/2017