Ενημέρωση για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών α/έ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
19/09/2019 to 06/10/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών του ΤΞΓΜΔ για το ακαδημαϊκό έτος:2019-2020, το έντυπο συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986.

Από τη Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ