ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διάστημα ισχύος: 
24/10/2018
Θέμα: 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση-ενημέρωση για την ορκωμοσία των φοιτητών και του δικου μας τμήματος κατά την επερχόμενη ορκωμοσία της 28ης Νοεμβρίου 2018.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.