Πρόγραμμα μαθήματος «Στοιχεία Φυσικών Επιστημών», με τον κ. Π. Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2018
Θέμα: 

Το μάθημα "Στοιχεία Φυσικών Επιστημών" της Τετάρτης 10 Οκτωβρίου, εκτάκτως, θα αρχίσει στις 12.00.