Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθήματος "Μετάφραση Κειμένων της ΕΕ", με την κα Ζ. Ρέστα

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2018
Θέμα: 

Το μάθημα της κας Ρέστα "Μετάφραση Κειμένων της ΕΕ" θα διδάσκεται στο εξής κάθε Τετάρτη 13:00-15:00, σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Λόγω ασθενείας το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα εβδομάδα, αλλά την επόμενη, στις 17.10.2018. Το μάθημα απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές.