Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος της Τεχνικής Μετάφρασης Γαλλικά – Ελληνικά ΙΙΙ του Ζ’ εξαμήνου στην επερχομενη εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

Διάστημα ισχύος: 
05/07/2018

«Διευκρινίζεται ότι για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2018 η εξέταση του Μαθήματος Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά – Ελληνικά ΙΙΙ του Ζ’ εξαμήνου θα γίνει όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών, δηλ. γραπτή εξέταση που αντιστοιχεί στο 60% της βαθμολογίας, και παράδοση υποχρεωτικής εργασίας (σε έντυπη μορφή) τη μέρα της εξέτασης που αντιστοιχεί στο 40% της βαθμολογίας. Ειδικά για την περίοδο αυτή του Σεπτεμβρίου, θα παραδοθούν οι εργασίες που είχαν οριστεί από τον κ. Παππά. Όσοι και όσες είχαν παραδώσει εργασία στον κ. Παππά τον Ιούνιο και παρουσιάζονται στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ισχύει η εργασία που παρέδωσαν τον Ιούνιο».

O Διδάσκων 

Π. Παπαβασιλείου 

Μεσω Γραμματείας