Ανακοίνωση υποτροφιών για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τετάρτη, Ιούνιος 20, 2018 - 12:30 to Παρασκευή, Ιούνιος 22, 2018 - 12:30
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 
Επισυνάπτεται ανακοίνωση υποτροφιών για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας.
Συνημμένα αρχεία: