Μαθήματα εβδομάδας 22 - 25 Μαΐου - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
22/05/2018 to 25/05/2018
Παρακαλώ για την επιστροφή των βιβλίων που έχω δανείσει, ώστε να τα ξαναδανείσω σε όσες και όσους τα χρειάζονται! Στα μαθήματα της εβδομάδας θα γίνουν οι παρουσιάσεις και οι κριτικές των εργασιών, πάνω στα ήδη γνωστά θέματα (βλ. e-Class). Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού (ΠΜΣ), Τρίτη 22 Μαίου, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι4 Παρουσιάσεις εργασιών, κατάθεση φακέλων. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Τετάρτη 23/05, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι4 Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά, παράκληση για φορητό Η/Υ, σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο Η/Υ της αίθουσας). Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 24/05, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3 Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά). Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 24/05, 19.00 - 21.00, αίθουσα Ι3 Παρουσιάσεις εργασιών. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Παρασκευή 25/05, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3 Παρουσιάσεις εργασιών. Το περιεχόμενο των διαλέξεων όλων των γνωστικών αντικειμένων-μαθημάτων του διδάσκοντος, τα θέματα προς ανάπτυξη, οι πηγές και η βιβλιογραφία, βρίσκονται αναρτημένα στο e-Class, από την αρχή του Εξαμήνου. Η διαμόρφωση του περιεχομένου των διαλέξεων και των θεμάτων, σύμφωνα με τα ερωτήματα που προέκυψαν, έγινε με την ενεργό συμμετοχή των διδασκομένων. Η φυσική παρουσία και η συμμετοχή (εργασίες-παρουσιάσεις-αξιολόγηση) είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και την κατάθεση βαθμού. Επισημαίνεται ότι στην Εξεταστική του Ιουνίου (το ίδιο ισχύει και για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου) δεν θα γίνουν δεκτές "απαλλακτικές" εργασίες μη συμμετεχόντων (δηλ. χωρίς ενεργό συμμετοχή και παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας κατά την διάρκεια του Εξαμήνου). Ν. Παπαδημητρίου