ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Διάστημα ισχύος: 
06/02/2018

Το μάθημα "Εισαγωγή στη διαχείριση μεταφραστικού έργου", το οποίο θα πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο κάθε Δευτέρα στην Αίθουσα 239 του ΤΑΒΜ, θα αρχίζει στις 18:15 και όχι στις 18:00.
O Διδάσκων
Μ.Πολιτης
Μέσω Γραμματείας