ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
01/12/2017

Οι ημερομηνίες παράδοσης εργασιών για τα μαθήματα Λογοτεχνικής Μετάφρασης του χειμερινού εξαμήνου του κ. Νικολάου, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο e-class έχουν ως εξής:

Απαλλακτικές εργασίες Ε' εξαμήνου: 2 Φεβρουαρίου, 13.00 μ.μ.
Απαλλακτικές εργασίες Ζ' εξαμήνου: 9 Φεβρουαρίου, 13.00 μ.μ.

o διδάσκων,
Π. Νικολάου
Mέσω Γραμματείας