ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΣΙΤΗΜΙΟ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Νοέμβριος 14, 2017 - 10:15
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για προκήρυξη θέσεων καθηγητών στο ΕΑΠ.
Μέσω Γραμματείας

Συνημμένα αρχεία: