Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
13/11/2017 to 30/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι EN-EL - 14-16 (Α3)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι EL-EN - 16-18 (Α3)
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ III EL-EN 18-20 (I3)

ΠΕΜΠΤΗ 30/11:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι EL-EN ΙΙΙ 11-13 (Α3)

Ο Διδάσκων
Σ.Γ.Κ.
Μέσω Γραμματείας