ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π. ΚΕΛΑΝΔΡΙΑ

Ημερομηνίες ισχύος: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 13, 2017 - 10:45 to Τετάρτη, Οκτώβριος 25, 2017 - 00:45
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Τα μαθήματα του κ. Κελάνδρια για τις 16, 17 και 23, 24 Οκτωβρίου αναβάλλονται λόγω αναγκαστικής απουσίας του διδάσκοντα. Όσα δεν έχουν ήδη αναπληρωθεί θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Παναγιώτης Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας